Spaar voor extra €10 korting! Bekijk de actie

Algemene voorwaarden


Zenzu Massages
hanteert Algemene Voorwaarden. Als u een afspraak voor een massage/ behandeling bij Zenzu Massages maakt,
gaan wij ervan uit dat u kennis heeft genomen van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

  1. Uw afspraak

Een afspraak kan gemaakt worden per telefoon, e-mail of via de website. Het is ook mogelijk om zonder afspraak langs te komen. Wanneer u een afspraak maakt, stemt u in met de algemene voorwaarden zoals deze op deze pagina staan vermeld. Mocht u te vroeg voor uw afspraak zijn, vragen wij uw begrip wanneer u eventueel moet wachten.

Zenzu Medical: U komt alleen in aanmerking voor een factuur voor declaratie als u online een medische afspraak maakt.

  1. Annuleren

Een gemaakte afspraak moet minimaal 24 uur van te voren telefonisch en of mondeling afgezegd worden. Annuleringen via het gebruik van antwoordapparaat en andere communicatiewegen los van bovengenoemde worden niet geaccepteerd als zijnde geldig. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaande aan de behandeling eenmalig kosteloos verzet worden of omgezet worden naar een cadeaubon met het aanbetaalde bedrag erop. Zenzu Massages betaald het aanbetaalde bedrag niet terug, maar u kunt ervoor kiezen om met de cadeaubon later toch gebruik te kunnen maken van onze diensten. Afspraken die binnen24 uur worden geannuleerd of wanneer men niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging, is Zenzu Massages gerechtigd de desbetreffende behandeling voor 100% in rekening te brengen.

Mocht u een online reservering hebben gemaakt en kunt u niet geholpen worden i.v.m. geen beschikbaarheid, dan kunnen wij samen kijken naar een ander passende tijdvak en datum of eventueel een andere oplossing.

  1. Tarieven

De behandelingen zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd, welke vooraf aan de behandeling reeds kenbaar zijn gemaakt d.m.v. prijslijsten en welke na te lezen zijn op de website. Zenzu Massages behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks aan te passen.

 

  1. Betaling

De betaling van een behandeling geschiedt contant (liefst gepast i.v.m. beperkt wisselgeld), Ideal, via mobiele PIN, Tikkie of bankoverschrijving na overleg.

U kunt ook met een cadeaubon van Zenzu Massages betalen. Indien de betaling plaatsvindt via de cadeaubon is deze niet in te wisselen voor contant geld. Voor het resterende bedrag wordt een tegoedbon uitgeschreven. Alleen originele bonnen van Zenzu Massages worden geaccepteerd. Eenmaal afgegeven en/of betaalde Massagebonnen kunnen niet meer worden geannuleerd.
De cadeaubon van Zenzu Massages is 1 jaar geldig na uitgifte datum.

Helaas is het (nog) niet mogelijk om online met een cadeaukaart/bon te betalen. We verzoeken u daarom een telefonische afspraak te maken. Gelieve uw cadeaubon bij de hand te houden, aangezien u het nummer van de bon telefonisch moet doorgeven ter controle. 

Facturen dienen binnen 7 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, tenzij anders afgesproken en bevestigd door Zenzu Massages. Indien een factuur niet binnen de vervaltermijn van 7 dagen is voldaan, volgt er een her facturering. Hierop staat het oorspronkelijk te betalen bedrag plus een boete bedrag van € 10. Dus de rekening wordt verhoogd met €10. Indien een tweede vervaltermijn de rekening nog niet is voldaan, wordt het boete bedrag verhoogd naar € 30. Na 22 dagen niet betaald te hebben, komt de factuur terecht bij een Justitieel Incasso Bureau, kosten daarvan worden verhaald bij de niet betalende klant.

  1. Hygiëne

Ethiek en hygiëne zijn vanzelfsprekend. Van de cliënt wordt daarbij verwacht dat deze schoon op de afspraak verschijnt. De cliënt daarentegen kan van Zenzu Massages verwachten dat de praktijkruimte en gebruiksmaterialen schoon zijn. Handdoeken worden na elke behandeling gewassen. Natuurlijk is het mogelijk om uw eigen handdoeken mee te nemen.

  1. Etiquette

De massages die bij Zenzu Massages worden gegeven, hebben niets met erotiek en/of seks te maken.
Cliënten die toch seksueel getinte opmerkingen maken of seksuele handelingen en/of gedragingen doen, dienen de gereserveerde behandeling/tijd te betalen en worden per direct uit de praktijk verwijderd en zullen niet meer worden behandeld.

Zenzu Massages behoud zich het recht voor om cliënten te weigeren, indien deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen en of alcohol.

  1. Aansprakelijkheid

Zenzu Massages kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

De cliënt maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van Zenzu Massages en derhalve kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ontstaan voor/tijdens/na deelneming/gebruikmaking aan/van behandelingen en/of diensten.

Zenzu Massages is niet verantwoordelijk voor schade en/ of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.

  1. Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden door Zenzu Massages verwerkt, doordat u gebruik maakt van onze diensten en of omdat u deze zelf verstrekt aan ons als gevolg van uw massage/behandeling en voor direct marketing (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat telefonisch mee te delen op het nummer (+31) 085  303 1394

De algemene voorwaarden en de website kunnen door Zenzu Massages te allen tijde worden gewijzigd.

 

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u dat u Zenzu Massages en de masseur nooit aansprakelijk zal stellen voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling die Zenzu Massages aan u geeft.

Pin It on Pinterest