Spaar voor extra €10 korting! Bekijk de actie

Privacy verklaring

In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website.

Wij beseffen heel goed dat we vertrouwelijke gegevens beheren. Wij behandelen de verkregen gegevens van jou daarom ook op de manier zoals wij graag zien dat andere bedrijven met onze gegevens omgaan.

Deze Privacyverklaring is bedoeld om je inzicht te geven in de gegevens die we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we hiermee doen. We hopen dat je de tijd neemt om de verklaring zorgvuldig te lezen.

In deze Privacyverklaring leggen we uit:

1. Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

2. Hoe we die gegevens gebruiken

3. Gegevens die we delen

4. Beveiliging van gegevens

We hebben getracht deze verklaring zo eenvoudig mogelijk te houden. Jouw privacy is belangrijk voor Zenzu. Daarom vragen we je om de tijd te nemen onze privacyverklaring door te nemen. Als je vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op.

1. Gegevens die we verzamelen

Gegevens die je aan ons levert

Wanneer je een formulier op onze site verstuurt of jezelf aanmeldt voor onze afspraak, voor het gebruik maken van onze diensten vragen we je om persoonlijke gegevens, zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken we een afspraak te bevestigen of een dienst te leveren. 

Wanneer je onze website bezoekt, slaan we bepaalde gegevens automatisch op. Deze gegevens omvatten:

 • Details over hoe je onze website of diensten gebruikt, zoals zoekopdrachten.
 • IP-adres
 • Cookies

Cookies en vergelijkbare technologieën

Wij en de advertentie-platformen die we inzetten (o.a. Google-AdWords & Google-analytics) gebruiken verschillende technologieën om gegevens te verzamelen en op te slaan wanneer je onze website bezoekt. Dit omvat het gebruik van cookies om je browser of apparaat te identificeren. 

2. Hoe we gegevens gebruiken die we verzamelen

We gebruiken de gegevens die we uit al onze diensten verzamelen om de dienst te leveren, te verbeteren en onze gebruikers te beschermen. Met als doel de totale kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Persoonsgegevens maken we niet openbaar en verstrekken we niet aan derden, behalve voor zover ze worden opgeslagen op servers, waarvoor wij diensten van derden afnemen. Met deze partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. We vragen je altijd om toestemming voordat we gegevens gebruiken voor andere doeleinden dan in deze Privacyverklaring beschreven.

Hieronder vind je extra uitleg over de software die we inzetten op onze websites en hoe deze software mogelijkerwijs gegevens van jou gebruikt:

Google Analytics

 • Wij gebruiken Google Analytics om het verkeer naar onze website te analyseren. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere doeleinden. Daarbij zijn de volgende opties voor het delen in ons Google Analytics account expliciet uitgeschakeld:
  • Producten en services van Google
  • Benchmarking
  • Technische ondersteuning
  • Accountspecialisten
 • De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Hiervoor staat o.a. het anonimiseren van IP-adressen voor ons Google Analytics account aan.
 • De verzamelde informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan het EU-US Privacy Shield-principe en het Swiss-US Privacy Shield-principe. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
 • Onze website  maakt tevens gebruik van Google Analytics voor het serveren van (remarketing) advertenties in het Google display-netwerk.
 • Ook verzamelt ons Google Analytics account demografische en interessegegevens uit het DoubleClick-cookie van derden (indien aanwezig).

  Sociale media zoals LinedIn, Facebook, Twitter, Youtube

  • Op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s en artikelen eenvoudig te kunnen delen op sociale netwerken zoals Linkedin, Facebook, Twitter en YouTube.
  • De code voor deze knoppen is afkomstig van LinkedIn, Facebook, Twitter en YouTube zelf. Deze code plaatst meestal een cookie. Lees de privacyverklaring van LinkedIn, Facebook, Twitter en YouTube om te zien wat zij met gegevens doen die zij met deze code verwerken.

3. Gegevens die we delen

We delen persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Zenzu, behalve in een van de volgende omstandigheden:

 • Met jouw toestemming – We delen persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten Zenzu wanneer je ons toestemming hebt gegeven dit te doen.
 • Voor externe verwerking – we leveren persoonlijke gegevens aan onze partners of andere vertrouwde bedrijven of individuen zodat ze de gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons Privacybeleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.
 • Om juridische redenen – We delen persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten Zenzu als we te goeder trouw van mening zijn dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is. Om bijvoorbeeld te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of uitvoerbare verzoeken van overheidsinstanties.

Wanneer Zenzu betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, blijven we de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens waarborgen en stellen we de betreffende gebruikers op de hoogte voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen of onderworpen aan een ander privacybeleid.

4. Beveiliging van gegevens

We werken er hard aan Zenzu en onze gebruikers te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens die in ons bezit zijn. In het bijzonder geldt het volgende:

 • We coderen alle services met SSL
 • We evalueren onze handelswijzen met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens, waaronder fysieke beveiligingsmaatregelen, als bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot systemen.
 • We beperken de toegang tot persoonlijke gegevens tot medewerkers van Zenzu, contractanten en agenten die deze gegevens moeten kennen om ze voor ons te verwerken. Deze personen zijn onderworpen aan strenge contractuele vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen worden bestraft of ontslagen als ze niet voldoen aan deze verplichtingen.
 • De datacenters waar de website van Zenzu gehuisvest is, bevindt zich uitsluitend bij een hostingserver die zich houdt aan het EU-US Privacy Shield-principe en het Swiss-US Privacy Shield-principe. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Zenzu heeft gekozen voor datacenters van TransIP.

Wanneer dit privacybeleid van toepassing is

Ons Privacybeleid is van toepassing op alle services die worden aangeboden door Zenzu.

Ons Privacybeleid is niet van toepassing op services die worden geleverd door andere bedrijven of individuen. Ons Privacybeleid dekt niet het gegevensbeleid van andere bedrijven en organisaties.

Verandering

Ons Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We beperken jouw rechten onder dit Privacybeleid niet zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. We zullen alle wijzigingen van het Privacybeleid op deze pagina aangeven en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we zorgen voor een meer opvallende kennisgeving (bijv. via e-mail). We bewaren ook eerdere versies van dit Privacybeleid.

Recht van verzet

In het geval je het niet eens bent over hoe wij je persoonsgegevens verwerken en je komt er niet met ons uit, dan heb je de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kan gestuurd worden naar:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ DEN HAAG

Vragen & Feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Heb je vragen hierover, neem dan gerust contact met ons op

Pin It on Pinterest